Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W naszej firmie istnieje możliwość odbycia szkolenia z pierwszej i drugorzędnej pomocy. Szkolenie odbywa się zgodnie z programem EFR, a kursant otrzymuje zaświadczenie z angielskiej instytucji EFR. Zaświadcznie ważne jest dwa lata.