Kurs dla operatorów wózków widłowych (jezdniowych)

Kurs dla operatorów wózków widłowych (jezdniowych)

Prowadzimy szkolenia dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenia odbywają zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego, a wydawane zaświadczenia ważne są bezterminowo. Zajęcia praktyczne odbywają się na wózku Linde H25.

Możliwe jest prowadzenie szkoleń u klienta. 

 

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień:

  • I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe),
  • II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe,
  • III WJO - wózki podnośnikowe prowadzone lub zdalnie sterowane.

 

Kurs operatora zawiera kurs bezpiecznej wymiany butli gazowych w wóżkach spalinowych.